Rådgivning og Uddannelse


Rådgivning


Beredskab Øst yder rådgivning til virksomheder og institutioner i forbindelse med installation af brandtekniske installationer, f.eks. brandalarmeringsanlæg, sprinkleranlæg, brandventilationsanlæg, stigrør og nøglebokse.

Formålet med rådgivning er forebyggende og sikring i tilfælde af brand.

Beredskab Øst hjælper også med at udarbejde brand- og evakueringsplaner og -instrukser. Vi hjælper med sikkerheds- og risikorådgivning til særlige virksomheder og institutioner. Igen er formålet forebyggende og for at opnå den størst mulige sikkerhed ved en eventuel ulykke.

Beredskab Øst tilbyder også at bistå de kommunale byggemyndigheder i forbindelse med brandteknisk sagsbehandling.

 

Uddannelse


Beredskab Øst tilbyder undervisning i brandbekæmpelse og førstehjælp til medarbejdere i kommunale institutioner. Vi er dermed med til at sikre et højt sikkerhedsniveau i kommunernes institutioner, hvis uheldet er ude.

Beredskab Øst tilbyder brandforebyggende undervisning, certificering og kampagner til kommunernes virksomheder.

 

Foto: Illustrerer rådgivning

Siden er sidst opdateret: 01-11-2020

Medarbejder login