Myndighed og tilsyn


Automatiske brandalarmeringsanlæg


Automatiske brandalarmeringsanlæg vil typisk have direkte overførsel til brandvæsnet, men der er også visse private firmaer der modtager alarmer. I de tilfælde, hvor der kræves automatiske brandalarmeringsanlæg i byggetilladelser eller lignende, skal de overføres til Beredskab Øst.

 
Foto: illustrerer brandalarmeringsanlæg
 

Der er i denne tekst ikke skelnet mellem de forskellige typer af automatiske brandalarmeringsanlæg, begrebet ABA dækker derfor alle typer. Som udgangspunkt benyttes DBI's retningslinjer til at godkende de enkelte anlæg efter.

Hvis du ønsker at få dit anlæg godkendt og vedligeholdt efter en anden standard der tilgodeser sikkerheden i samme omfang, kan det selvfølgelig lade sig gøre.

Alarmer skal afsendes til 1-11-07-0200 som primær vagtcentral og 1-11-08-0210 som sekundær. Det er Hovedstadens Beredskab, der varetager driften af vagtcentral, men aftale om alarmmodtagelse og kontrakt mm. oprettes med Beredskab Øst.

Hvis du ønsker at Beredskab Øst skal modtage alarmer fra dit automatiske brandalarmeringsanlæg, skal du starte med rekvirere "Tilslutningsbestemmelser for opkobling til ABA" med tilhørende bilag.

"Bilag B - Tilslutningsaftale" skal udfyldes og indsendes til Beredskab Øst på abapost@beros.dk.

Enhver afvigelse i forhold til gældende forskrifter og brandtekniske vejledninger skal, forud for anlæggets etablering, godkendes af byggemyndigheden eller Beredskab Øst. I førstnævnte tilfælde skal godkendelsen bekræftes skriftligt over for Beredskab Øst, hvorefter det indgår som bilag til aftalen om alarmoverføring.

Den praktiske udførelse af opsætning i vagtcentral, kontrol af alarmoverførelser mm. foretages af Hovedstadens Beredskab.

Der skal indsendes godkendt førstegangs inspektionsrapport fra et inspektionsfirma som er akkrediteret til inspektion af DANAK ihr. DS/EN 45004 og en situationsplan.

Først efter endelig godkendelse fra Beredskab Øst idriftsættes alarmoverføringen.

Der udarbejdes skriftlig aftale - en såkaldt tilslutningsaftale - med alle kunder. Alle ændringer skal være skriftlige.

Tilslutningsaftalen udgør en del af det samlede aftalegrundlag, som består af "Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA" med tilhørende bilag A-F.

Ved uoverensstemmelse mellem tekster på hjemmesiden og indholdet i "Tilslutningsbestemmelser om opkobling af ABA" med tilhørende bilag A-F, er det altid teksten i bestemmelserne og bilag med eventuelle tillæg, der er gældende. Undtaget er dog bestemmelserne om priser, da disse reguleres politisk en gang om året.

Du kan se alle elementer i aftalegrundlaget her.

Der opkræves betaling for at være tilsluttet Beredskab Østs vagtcentral. Selve udrykningen koster ikke noget, medmindre den kan henføres til at være en "blind alarm".

Der opkræves tilslutningsafgift ved oprettelse af anlæg. Pr. 1. januar 2023 er det 3.410,00 kr. ekskl. moms.

Der opkræves årlig afgift for at være kunde hos Beredskab Øst. Pr. 1. januar 2023 er det 6.600,00 kr. ekskl. moms.

Der opkræves et gebyr for udrykning til blind alarm. Pr. 1. januar 2023 er det 6.570,00 kr. Der tillægges ikke moms.

Der er krav til den dokumentation der skal være til stede ved betjeningscentralen. Det omfatter blandt andet:

  • Orienteringsplaner
  • Betjeningsvejledning til dels personale og dels brandvæsnet
  • Vedligeholdelsesvejledning
  • Driftsjournal
  • Funktionsbeskrivelse

Alt skal være på dansk.

Ud over ovenstående, så er det en god ide at du har et par glasplader til alarmtryk liggende, hvis du har alarmtryk med glas der brydes ved aktivering. På den måde kan de direkte skiftes, hvis en ved en fejl kommer til at ødelægge et.

Nøgleboks skal placeres og markeres i henhold til reglerne i bygningsreglementet (BR18).

Nøgleboks skal kodes så den passer med Beredskab Østs nøglesystem. Nøgleboks bestilles og købes hos Beredskab Øst. Udgifter afholdes fuldstændigt af kunden.

Priser:

  • Nøgleboks m/overvågning og Ruko Cliq - 5.200,00 kr. ekskl. moms.
  • Nøglerør m/overvågning og Ruko Cliq - 5.110,00 kr. ekskl. moms.
  • Markeringsskilt - 60,00 kr. ekskl. moms.
 

Bestilling.

Det er dit ansvar som anlægsejer at anlægget vedligeholdes og inspiceres som angivet i den retningslinje anlægget er godkendt efter. Du skal være særlig opmærksom på, at der er forskellige serviceterminer for de enkelte dele og noget kan du selv gøre, og andet skal din installatør gøre.

Beredskab Øst kræver at alle anlæg tilsluttet brandvæsnet serviceres som angivet i retningslinjerne og hvis dette ikke sker, betragtes det som misligholdelse af kundeforholdet. Hvis Beredskab Øst opsiger / ophæver aftalen som angivet i kontrakten, kan det medføre forbud mod anvendelse af bygninger, hvis det er et myndighedskrævet anlæg.

Hvis ABA-anlægget udløses og der afsendes en brandmelding til brandvæsnet, afsendes en brandudrykning med både brandbiler, mandskab og indsatsleder.

Ved ankomst kontrolleres om der er brand, og efterfølgende tilbagestilles anlægget i samarbejde med den angivne kontaktperson. Hvis det er et alarmtryk der er aktiveret, hvor en glasfront brydes, kræver tilbagestillingen et nyt glas.

Beredskab Øst har IKKE glas til de forskellige brandtryk, så det er op til dig, som ejer, at have det - eller fremskaffe det fra elektriker eller lignende.

Udløsning af det automatiske brandalarmeringsanlæg uden at der er brand kaldes en blind alarm - medmindre det er sket med forsæt og i ond tro, hvor det kaldes en falsk alarm. Ved blinde alarmer - altså uden brand - fremsendes der efterfølgende en regning til ejeren af anlægget.

Her kan du læse om gebyr ved blinde alarmer.

Her kan du få gode råd til at minimere antallet af blinde alarmer (åbner i nyt vindue).


Medarbejder login